Öppna restaurang i Malmö

Om du har bestämt dig för att öppna en restaurang i Malmö eller i någon annan svensk stad finns det ett antal saker du måste känna till. Förutom att bestämma namn på restaurangen måste du även veta vilken typ av mat du ska servera, hur du ska marknadsföra verksamheten och hitta personal. Ett tips när du letar personal är att använda dig av bemanning i Stockholm, eller om du hittar det i närheten. Det kommer nämligen hjälpa dig hitta de personer du behöver för att starta din verksamhet.

Viktiga steg du bör följa

Man kan säga att det finns åtta olika steg du kan behöva gå igenom för att etablera en restaurang. Om du är osäker på vad som krävs för just dig och din restaurang rekommenderas det att du pratar med andra ägare i området och fråga hur de gick till väga.

  • Det första är att ansöka om bygglov. Det gäller oavsett om du ska bygga en helt ny lokal eller ändra på en befintlig. Du behöver bygglov för att få sätta upp skyltar på byggnaden.
  • Du måste även göra en teknisk anmälan om du måste installera till exempel en ventilationsanläggning. Ansökan görs på samma ställe som bygglovet, vilket är stadsbyggnadskontoret.
  • Du måste ansöka om tillstånd från Räddningstjänsten Syd för hantering av brandfarlig vara.
  • Fjärde steget är att anmäla verksamheten till miljöförvaltningen.
  • Om du vill ha en uteservering måste du först fråga fastighets- och gatukontoret om det är möjligt vid din lokal och sedan ansöka om uteserveringen hos Polismyndigheten.
  • Vill du att det ska vara möjligt att servera alkohol måste du ansöka om serveringstillstånd från tillståndsenheten. Det rekommenderas att du gör det i god tid eftersom handläggningstiden kan ligga på upp till tre månader.
  • Ytterligare en ansökan du måste skicka in till Polismyndigheten är om danstillstånd. Men endast om du vill erbjuda gästerna ett dansgolv på restaurangen.
  • Om du vill ha en lös skylt, så kallad gatupratare, utanför restaurangen måste du göra en ansökan om detta hos Polisen. Skulle du redan fått tillstånd om en uteservering kommer dock detta inte vara möjligt.

Det är inte helt säkert att du behöver alla dessa tillstånd. Det beror helt enkelt på vilken typ av verksamhet du vill öppna. En annan sak som kan avgöra vilka tillstånd du behöver och inte är om du ska bygga en helt ny lokal eller renovera en befintlig. Ska du ta över en restaurang som redan är etablerad gäller samma regler som när du skall öppna en ny. Enda skillnaden är att du kan slippa ansöka om bygglov så länge du inte ska ändra på någonting i lokalen.

Det krävs som sagt en hel del för att öppna en restaurang. Tänk därför efter noga på om det är någonting du klarar av och skriv gärna en lista över allt du måste göra. Planeringen är det viktigaste steget i hela processen.